Hopp til innhold. Hopp til kontaktinformasjon. Høykontrast

InBusiness AS har fusjonert med Coretrek AS. Besøk oss på www.coretrek.no.

PCKasse integrasjon med WooCommerce

PCK + WooCommerce fra InBusiness

Vår PCKasse integrasjon kommuniserer med din WooCommere nettbutikk og dekker ordreflyt, kundeflyt og produktdata flyt.

Med InBusiness PCKasse plugin og WooCommerce nettbutikk får du en enkel drifting av din nettbutikk. All vareregistrering, bilder, tekst og ordreadministrasjon foregår enkelt i PCKasse-klienten.

Plugin er utviklet basert på PCKasse Woo API (med de muligheter og begrensninger det gir).

I kombinasjon med en av våre nettbutikker-pakker, får du en vinnende kombinasjon.

Dokumentasjon av PCKasse integrasjonen med WooCommerce:

Etter at plugin er installert finner du det igjen i WordPress sin venstre meny under navnet  “InBusiness PcKasse Woo API”.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med meg for en hyggelig prat om nettbutikk.

Thomas Moe fra InBusiness

Thomas Moe
Business Developer

phone40448610

Woo-commerce
PCKasse nettbutikk i WooCommerce

INNSTILLINGER SOM FINNES I PLUGINET

Settinger

InBusiness PC Kasse Woo API

Under InBusiness PC Kasse Woo API legger du inn brukernavn, passord og lisensnøkkel som du har mottatt.

InBusiness PC Kasse WooCommerce plugin

Du legger også inn MVA-satser i.h.t Mva-satsene som er lagt inn i PC Kasse. Når pluginet er installert vil følgende MVA-satser vises «Standard, Redusert stas og Null sats». Dersom du har flere MVA-satser i PC Kasse må det opprettes flere MVA-satser i nettbutikken (WooCommerce).

Dette gjøres på følgende måte:

 • Gå til WooCommerce → Innstillinger → Skatt
 • I feltet «Flere skatteklasser» skriver du inn ønkset skatte klasse navn. F. eks «MVA 10»

 • «MVA 10 satser» vil nå vises i menyen under «Skatt».  Se bildet under.


Klikk inn på den nye MVA satsen og legg inn korrekt skatte %.

 

pckasse mvasatse
MVA-satser i PC Kasse finner du som vist i bilde ovenfor.

Group Pricing

Under «Group Pricing» velger du om rabatter skal regnes ut fra ordinær pris eller salgspris.

Rabatt gruppene vil automatisk bli overført fra PC Kasse.

Woocommerce Group Pricing

Dataflyter som støttes i InBusiness PCKasse plugin

Følgende dataflyter støttes av InBusiness PCKasse plugin.

+ Produktdata fra PCKasse til nettbutikk

+ Kundedata fra PCKasse til nettbutikk

+ Kundedata fra nettbutikk til PCKasse

+ Ordre fra nettbutikk til PCKasse

Produktdata fra PCKasse til nettbutikk

All produktinformasjon  overføres. Inkludert lagerbeholding, bilder, kategorier, attributter.
Integrasjonen støtter bilder pr variant (på Farge varianten).

PCK støtter ikke varianter med ulike priser. Om dette er et behov, spør InBusiness. Vi har en løsning for dette (men er ikke inkludert i standard leveranse). Husk at PCK har begrensninger mht ytelse på om du har et stort antall varianter. Alternativt kan dere legge inn dette som enkeltprodukter.

Kundedata fra PCKasse til nettbutikk

For å få overført kunder fra PCKasse til nettbutikk går du inn på den enkelte kunde å klikker på «Send til webshop». Det kreves at kunden har en e-post registrert.

Når nye kunder overføres fra PCKasse til nettbutikken sender nettbutikken ut automatisk innloggings e-post til kunden.

VIKTIG! kundens e-post adresse er et påkrevd felt å fylle ut i PCKasse da dette benyttes som brukernavn i nettbutikken.

Kundedata fra nettbutikk til PCKasse

Når en NY kunde legger inn en ordre i nettbutikken vil kunden automatisk bli opprettet i PCKasse dersom kunden ikke allerede har eksistert i PCKasse og at man på forhånd har overført denne til nettbutikken ved å bruke «Send til webshop» inne på kunde.

Ordre fra nettbutikk til PCkasse

Ordre blir automatisk synkronisert med PCKasse hver gang det kjøres en synkronosering i PC Kasse.

Active order

Rabattkuponger i Woo støttes ikke. Dvs man kan bruke rabattkuponger i nettbutikken, men ordresummen vil ikke stemme overens i PCK. I en fremtidig versjon av vårt PCK plugin, vil dette bli støttet.

Kople din PC Kasse med din nettbutikk

Når du skal kople din PC Kasse med din nettbutikk gjør du følgende:

 1. Åpne «InBusiness PC Kasse Woo API» plugin i nettbutikk administrasjonen
 2. Leggg inn valgfritt brukernavn og passord og lagre dette
 3. Åpne «Oppsett Webshop» i din PC Kasse
 4. Legg inn Webservice URL (ligger butikken din på http://www.nettbutikk.no vil url være http://www.nettbutikk.no/inbusiness_soap_pckasse
 5. Legg inn brukernavn og passord du la inn i «InBusiness PC Kasse Woo API»
 6. Lagre

VANLIGE SPØRSMÅL

Hva skjer hvis MVA-satser i InBusiness PCKasse plugin ikke er definert?

I slikt tilfelle vil MVA-beregningen i nettbutikken benytte standard innstillinger i WooCommerce.

Hva skjer i nettbutikken når ett eksisterende produkt eller eksisterende kunde endres eller slettes i PC Kasse?

Dersom ett produkt eller en kunde endres i PC Kasse vil produkt informasjon og kunde informasjon automatisk bli endret i nettbutikken.

Dersom ett produkt slettes i PC Kasse vil produktet også automatisk bli slettet i nettbutikken.

Dersom en kunde slettes i PC Kasse slettes IKKE kunden i nettbutikken.

Hva skjer når en ny kunde legger inn en ordre i nettbutikken?

Når en ny kunde legger inn en ordre vil både ordredata og kundedata synkroniseres med PC Kasse.

Server og WooCommerce krav

PHP versjon fra 7.x opp til  7.4.
WooCommerce fra 4.x til 4.6

Cache: 
Bruk bare SuperCache plugin https://nb.wordpress.org/plugins/wp-super-cache/

Generelt anbefaler vi at nettbutikker ligger på InBusiness server. Dette for å unngå problemer med feil versjoner, feil innstillinger etc.

Hvis du får følgende feilmelding:
«Feilet i webshop (sendImage ex The request failed with HTTP status 413: Request Entity Too Large).  Ta kontakt med webshopleverandør.»

… så vennligst sjekk ModSecurity regelen og «post_max_size and upload_max_filesize» (anbefalt over 64Mb)

Hvis du får «502 Bad gateway» når data overføres fra PCKasse til nettbutikken så sjekk «php fastcgi buffer setting».

Har du andre problemer med integrasjonen, vennligst sjekk at du har tilgang til lenken: https://www.yourdomain.no/inbusiness_soap_pckasse (bytt ut «yourdomain.no» med ditt domene).

Om du ikke har tilgang til denne lenken, kan du skyldes måten Permalinker er satt i WordPress. Innstillingene bør se som ut nedenfor:

Permalinker i WordPress - Innstillingene

Testing av integrasjonen er viktig!

En integrasjon er en kompleks programvare og testing er derfor ekstra viktig. Testing bør gjøres i god tid før en planlagt lansering av nettbutikken.

Start med å forsikre deg om at nettbutikken støtter kravene du finner på denne siden under «Server og WooCommerce krav«.

Før du kopler nettbutikken opp mot PCKassen som er i daglig bruk, er det sterkt å anbefale at du får satt opp en backup av din PCKasse hvor du kan teste at integrasjonen fungerer slik den skal.

Din leverandør av PCKasse vil normalt være behjelpelige med å sette opp en slik backup.

Etter at du har koplet backup kassen sammen med nettbutikken, sjekker du at varer, kategorier m.m flyter slik det skal og du foretar test kjøp fra nettbutikken og forsikrer deg om at ordre kommer helt frem til PCKasse. Har du aktivert lagerstyring, sjekker du også at lagebeholdninger blir endret slik den skal.

Oppdages avvik, tar du dette opp mot den som har levert nettbutikken, som sjekker sin side før man ved behov tar kontakt med InBusiness. Har InBusiness også levert nettbutikken, kontakter du oss om avvik oppdages.

Etter at du har forsikret deg om at integrasjonen fungerer, klargjør du nettbutikken din, se punktet «Klargjøring i nettbutikk for integrasjonen aktiveres«. Deretter fjerner du koplingen mellom nettbutikk og backup kasse du har testet mot og setter så opp kopling mellom nettbutikken og din produksjons PCKasse

Feil ved overføring av bilder fra PCKasse til nettbutikken

Av og til kan overføring av data stanse p.g.a. minne problematikk i PCKasse. Skulle dette oppstå kan du gå inn i «Webshop kø» i PCKasse og prøve å kjøre overføringen på ny. Ikke last opp for store bilder (maks 1200 x 1200px er anbefalt).

 

Klargjøring i nettbutikk før integrasjonen aktiveres

Når man har en kobling mellom PCKasse og WooCommerce, så skal følgende data flyte fra PCkasse til nettbutikken:

 • Produkter
 • Kunder
 • Kategorier
 • Attributter
 • Brands/merker

Om det finnes slike data i nettbutikken, må disse fjernes før PCkasse og nettbutikken blir koblet sammen. Dersom InBusiness leverer nettbutikken vil det være vi som sørger for dette. I andre tilfeller er det kunden eller kundens samarbeidspartner på nettbutikk som selv er ansvarlig for dette.

Når det gjelder merker, så hentes dette fra «Produsent» (manufacturer) feltet i PCKasse.

Hva gjør vår PCKasse forhandler, og hva gjør InBusiness?

Vi opplever av og til at kunder som bruker PCKasse, kontakter oss om spørsmål som gjelder bruken av PCKasse. Dette er er spørsmål deres PCKasse forhandler svarer best på. Vi kan svare godt på spørsmål relatert til WooCommerce. Det er flott om dere prøver å skille mellom hva som bør rettes av spørsmål til PCkasse forhandleren deres og hva som bør rettes til oss 🙂

Selger dere PCK pluginet til andre web-byråer?

Ja, ta kontakt med arve@inbusiness.no / mobil 901 33553 for priser og informasjon.

Hvordan kan jeg bestille InBusiness PCKasse plugin?

Vennlist send e-post til arve@inbusiness.no / mobil 901 33553 for informasjon om priser og bestilling.

Jeg har fått dubletter av kunder i PCKasse

For å unngå dubletter av kunder i PCKasse må du gå inn på kunde i PCKasse og klikke på «Send til webshop» før du tar nettbutikken i bruk. Det kreves at kunden har en e-post registrert.

Dersom dette ikke gjøres vil nettbutikken oppfatte kunden som NY når første gangs ordre legges inn i nettbutikken og dermed vil det opprettes en ny kunde i PCKasse.

Jeg har får ikke varianten frem på enkelte varer i nettbutikken

Dersom du har registrert f. eks. en størrelse som «122/128» hender det at varianten blir registrert med feil «slug» i nettbutikken.

Løsning på problemet er at du ender slug fra «110116» til «110-116» som vist i eksempel under.

Dette gjør du fra:

 • Produkter -> Attributter
 • Velg «Konfigurer vilkår» på attributten det gjelder (f. eks «størrelse»)
 • Editer vilkår som du har problem med og legg inn «-» der «/» er brukt som vist nedenfor

Kan jeg legge inn flere bilder på ett produkt i PCKasse på ett produkt uten varianter?

Ja, du kan bruke variant bilder for å legge inn flere bilder på ett produkt.

Alle bildene du legger inn skal ha ID=0

Du må også krysse av i InBusiness PCKasse plugin som vist under:

Jeg har allerede en WooCommerce nettbutikk med et PCK plugin fra annen leverandør. Hva gjør vi da?

InBusiness har overtatt mange PCK nettbutikker. Det er endel ulike alternativer som finnes:

 • Bygge helt ny nettbutikk (anbefales)
 • Flytte dagens nettbutikk over til vår server og legge inn vår PCK integrasjon
 • La dagens nettbutikk ligge i dagens serverpark, men at vi legger inn vår PCK integrasjon (har av og til sine utfordringer)

 

Ta kontakt med arve@inbusiness.no eller 901 33 553 oss for mer informasjon rundt dette.

Hva med tidligere ordrer og kunder?
Normalt starter vi med en nettbutikk uten tidligere ordrer og kunder. Men ønsker du en import av tidligere ordrer og kunder, vennligst ta kontakt for mer informasjon.

Vi anbefaler også at du leser punktet nedenfor:

Jeg har allerede en WooCommerce nettbutikk. Jeg trenger kun PCK integrasjonen. Hva må jeg tenke på?

Her er noen punkter å tenke på:

 • Som hovedregel gjøres oppdateringer av kategorier og produkter i PCK. Ikke i WooCommerce. Det kan avtales unntak av denne regelen, f.eks at bilder eller produkttekster kan oppdateres i WooCommerce. Slike unntak kan påvirke prisen på integrasjonen.
 • Vi opplever ofte at produkter og kategorier ikke ligger egnet inne i PCK. Beregn derfor endel tid på å legge inn kategorier, produkter og bilder etc riktig i PCK med tanke på at disse skal presenteres i en selgende nettbutikk.
 • Om det finnes produkt/kategorier/merker data i nettbutikken, må disse fjernes før PCkasse og nettbutikken blir koblet sammen. Dersom InBusiness leverer nettbutikken vil det være vi som sørger for dette. I andre tilfeller er det kunden eller kundens samarbeidspartner på nettbutikk som selv er ansvarlig for dette.
 • Har du mange bilder lastet opp i WooCommerce, og du ønsker å fortsette med å ha bildene i WooCommerce – kan vi kode dette spesielt for deg. Er dette ønskelig, kommer dette i tillegg til etableringsprisen.
 • Vi trenger en tilgang til WordPress som gjør at vi kan installere plugins.
 • Vi trenger TeamViewer tilgang til PCKassen som skal koples opp mot nettbutikken. Teamviewer må ha et stabilt brukernavn og passord (slik at det ikke endres). Dersom kassen er LIVE er det viktig å huske at alle testordre du måtte gjøre vil ende opp i PCKasse. Dersom du ikke ønsker å kople opp mot LIVE PCKasse kan dette gjøres mot en backup kasse dersom du gir oss tilgang til dette.
 • Vi anbefaler normalt at nettbutikken ligger i vår serverpark. Men om dere ikke ønsker å flytte nettbutikken til vår serverpark, se på punktet «Server og WooCommerce krav». Disse kravene må være oppfylt. Får vi ekstra arbeid pga disse kravene ikke er oppfylt, må vi fakturere medgått tid. Vi ønsker helst FTP, SSH og tilgang til databasen ( phpmyadmin) om ikke løsningen ligger i vår serverpark.
 • Ofte tar vi en kopi av live nettbutikk og jobber uforstyrret på et prosjektområdet – før vi igjen legger ut løsninger på domenet.
 • Dere må beregne noe tid på å teste produkt og ordreflyt.
 • Det er en minneproblematik i PCK som vi må opplyse om. Har du f.eks store mengder med bilder i PCK, kan det skape problemer med overføring.
 • InBusiness er ingen PCK ekspert mht hvordan PCK brukes, det er deres PCK forhandler. Men vi kjenner selvsagt til hovedfunksjonaliteten i PCK.
 • Noen ganger kan andre installerte plugins skape problemer med integrasjonen. F.eks plugin som gir rabatter som ikke PCK støtter etc. Om InBusiness må inn og feilrette pga slike plugins, kan vi velge å fakturere dette. Det samme gjelder om eksisterende leverandør gjør andre tilpasninger i koden til nettbutikken din – eller gjør oppdateringer som tar ned integrasjonen.
 • Opplæring i PCK eller WooCommerce er ikke inkludert. Det gjør normalt din PCK forhandler og eksisterende web-byrå.
 • Tidligere ordrer i WooCommerce kommer ikke over til PCK etter integrasjonen er satt opp. Ordrer som kommer inn etter integrasjon er satt opp, flyter selvsagt over til PCK.
 • Vi anbefaler sterkt å lese resten av denne dokumentasjonen.

Produktbilde jeg har lagt inn i PCKasse blir ikke sendt til nettbutikken

Dersom produktbilde ikke vises i nettbutikken kan du forsøke å:

 • Gå inn på gjeldene produkt i PCKasse
 • Velg fanen «Bilder» på varekortet
 • Klikk på roter bilde til venstre og deretter roter tilbake til høyre
 • Klikk på knappen «Bruk» nederst til høyre
 • Sjekk etter kort tid om bilde har blitt sendt til nettbutikken

Refundering mot Klarna fungerer ikke fra PCKasse

Sjekk om plugin «Klarna order management» er installert.

Hva inngår i den månedlige lisens prisen

Du betaler for bruksretten til pluginet.