Hopp til innhold. Hopp til kontaktinformasjon. Høykontrast
Fontsize Button

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PCKasse integrasjon med WooCommerce

PCK + WooCommerce fra InBusiness

Vår PCKasse integrasjon kommuniserer med din WooCommere nettbutikk og dekker ordreflyt, kundeflyt og produktdata flyt.

Med InBusiness PCKasse plugin og WooCommerce nettbutikk får du en enkel drifting av din nettbutikk. All vareregistrering, bilder, tekst og ordreadministrasjon foregår enkelt i PCKasse-klienten.

Plugin er utviklet basert på PCKasse Woo API (med de muligheter og begrensninger det gir).

I kombinasjon med en av våre nettbutikker-pakker, får du en vinnende kombinasjon.

Dokumentasjon av PCKasse integrasjonen med WooCommerce:

Etter at plugin er installert finner du det igjen i WordPress sin venstre meny under navnet  “InBusiness PcKasse Woo API”.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med meg for en hyggelig prat om nettbutikk.

Thomas Moe fra InBusiness

Thomas Moe
Business Developer

phone40448610

Woo-commerce
PCKasse nettbutikk i WooCommerce

INNSTILLINGER SOM FINNES I PLUGINET

Settinger

InBusiness PC Kasse Woo API

Under InBusiness PC Kasse Woo API legger du inn brukernavn, passord og lisensnøkkel som du har mottatt.

InBusiness PC Kasse WooCommerce plugin

Du legger også inn MVA-satser i.h.t Mva-satsene som er lagt inn i PC Kasse. Når pluginet er installert vil følgende MVA-satser vises «Standard, Redusert stas og Null sats». Dersom du har flere MVA-satser i PC Kasse må det opprettes flere MVA-satser i nettbutikken (WooCommerce).

Dette gjøres på følgende måte:

 • Gå til WooCommerce → Innstillinger → Skatt
 • I feltet «Flere skatteklasser» skriver du inn ønkset skatte klasse navn. F. eks «MVA 10»

 • «MVA 10 satser» vil nå vises i menyen under «Skatt».  Se bildet under.


Klikk inn på den nye MVA satsen og legg inn korrekt skatte %.

 

pckasse mvasatse
MVA-satser i PC Kasse finner du som vist i bilde ovenfor.

Group Pricing

Under «Group Pricing» velger du om rabatter skal regnes ut fra ordinær pris eller salgspris.

Rabatt gruppene vil automatisk bli overført fra PC Kasse.

Woocommerce Group Pricing

Dataflyter som støttes i InBusiness PCKasse plugin

Følgende dataflyter støttes av InBusiness PCKasse plugin.

+ Produktdata fra PCKasse til nettbutikk

+ Kundedata fra PCKasse til nettbutikk

+ Kundedata fra nettbutikk til PCKasse

+ Ordre fra nettbutikk til PCKasse

Produktdata fra PCKasse til nettbutikk

All produktinformasjon  overføres. Inkludert lagerbeholding, bilder, kategorier, attributter.
Integrasjonen støtter bilder pr variant (på Farge varianten).

PCK støtter ikke varianter med ulike priser. Om dette er et behov, spør InBusiness. Vi har en løsning for dette (men er ikke inkludert i standard leveranse). Alternativt kan dere legge inn dette som enkeltprodukter.

Kundedata fra PCKasse til nettbutikk

For å få overført kunder fra PCKasse til nettbutikk går du inn på den enkelte kunde å klikker på «Send til webshop». Det kreves at kunden har en e-post registrert.

Når nye kunder overføres fra PCKasse til nettbutikken sender nettbutikken ut automatisk innloggings e-post til kunden.

VIKTIG! kundens e-post adresse er et påkrevd felt å fylle ut i PCKasse da dette benyttes som brukernavn i nettbutikken.

Kundedata fra nettbutikk til PCKasse

Når en NY kunde legger inn en ordre i nettbutikken vil kunden automatisk bli opprettet i PCKasse dersom kunden ikke allerede har eksistert i PCKasse og at man på forhånd har overført denne til nettbutikken ved å bruke «Send til webshop» inne på kunde.

Ordre fra nettbutikk til PCkasse

Ordre blir automatisk synkronisert med PCKasse hver gang det kjøres en synkronosering i PC Kasse.

Active order

Rabattkuponger i Woo støttes ikke. Dvs man kan bruke rabattkuponger i nettbutikken, men ordresummen vil ikke stemme overens i PCK. I en fremtidig versjon av vårt PCK plugin, vil dette bli støttet.

Kople din PC Kasse med din nettbutikk

Når du skal kople din PC Kasse med din nettbutikk gjør du følgende:

 1. Åpne «InBusiness PC Kasse Woo API» plugin i nettbutikk administrasjonen
 2. Leggg inn valgfritt brukernavn og passord og lagre dette
 3. Åpne «Oppsett Webshop» i din PC Kasse
 4. Legg inn Webservice URL (ligger butikken din på http://www.nettbutikk.no vil url være http://www.nettbutikk.no/inbusiness_soap_pckasse
 5. Legg inn brukernavn og passord du la inn i «InBusiness PC Kasse Woo API»
 6. Lagre

VANLIGE SPØRSMÅL

Hva skjer hvis MVA-satser i InBusiness PCKasse plugin ikke er definert?

I slikt tilfelle vil MVA-beregningen i nettbutikken benytte standard innstillinger i WooCommerce.

Hva skjer i nettbutikken når ett eksisterende produkt eller eksisterende kunde endres eller slettes i PC Kasse?

Dersom ett produkt eller en kunde endres i PC Kasse vil produkt informasjon og kunde informasjon automatisk bli endret i nettbutikken.

Dersom ett produkt slettes i PC Kasse vil produktet også automatisk bli slettet i nettbutikken.

Dersom en kunde slettes i PC Kasse slettes IKKE kunden i nettbutikken.

Hva skjer når en ny kunde legger inn en ordre i nettbutikken?

Når en ny kunde legger inn en ordre vil både ordredata og kundedata synkroniseres med PC Kasse.

Hvilken rabatt vil bli brukt hvis det foreligger en generell rabatt på kategori, men kunden også har egen rabatt på samme kategorien?

InBusiness PCKasse plugin følger de samme rabattregler som benyttes i PC Kasse.

Utvalget foregår slik at den mest spesifiserte linjen blir valgt. En rabatt på en spesiell kunde er mer spesifikk enn en rabatt på en kundegruppe. En rabatt på en vare benyttes fremfor en rabatt på en varegruppe etc.

Den gjeldende rekkefølgen på utvalget er: Vare > Varegruppe > Kunde > Kundegruppe > Prisjustering > Rabatt.

Server og WooCommerce krav

PHP versjon fra 5.6 opp til  7.1.
WooCommerce fra 2.6.x til 3.6.4

Cache: 
Bruk bare SuperCache plugin https://nb.wordpress.org/plugins/wp-super-cache/

Generelt anbefaler vi at nettbutikker ligger på InBusiness server. Dette for å unngå problemer med feil versjoner, feil innstillinger etc.

Hvis du får følgende feilmelding:
«Feilet i webshop (sendImage ex The request failed with HTTP status 413: Request Entity Too Large).  Ta kontakt med webshopleverandør.»

… så vennligst sjekk ModSecurity regelen og «post_max_size and upload_max_filesize» (anbefalt over 64Mb)

Hvis du får «502 Bad gateway» når data overføres fra PCKasse til nettbutikken så sjekk «php fastcgi buffer setting».

Har du andre problemer med integrasjonen, vennligst sjekk at du har tilgang til lenken: https://www.yourdomain.no/inbusiness_soap_pckasse (bytt ut «yourdomain.no» med ditt domene).

Om du ikke har tilgang til denne lenken, kan du skyldes måten Permalinker er satt i WordPress. Innstillingene bør se som ut nedenfor:

Permalinker i WordPress - Innstillingene

Testing av integrasjonen er viktig!

En integrasjon er en kompleks programvare og testing er derfor ekstra viktig. Testing bør gjøres i god tid før en planlagt lansering av nettbutikken.

Start med å forsikre deg om at nettbutikken støtter kravene du finner på denne siden under «Server og WooCommerce krav«.

Før du kopler nettbutikken opp mot PCKassen som er i daglig bruk, er det sterkt å anbefale at du får satt opp en backup av din PCKasse hvor du kan teste at integrasjonen fungerer slik den skal.

Din leverandør av PCKasse vil normalt være behjelpelige med å sette opp en slik backup.

Etter at du har koplet backup kassen sammen med nettbutikken, sjekker du at varer, kategorier m.m flyter slik det skal og du foretar test kjøp fra nettbutikken og forsikrer deg om at ordre kommer helt frem til PCKasse. Har du aktivert lagerstyring, sjekker du også at lagebeholdninger blir endret slik den skal.

Oppdages avvik, tar du dette opp mot den som har levert nettbutikken, som sjekker sin side før man ved behov tar kontakt med InBusiness. Har InBusiness også levert nettbutikken, kontakter du oss om avvik oppdages.

Etter at du har forsikret deg om at integrasjonen fungerer, klargjør du nettbutikken din, se punktet «Klargjøring i nettbutikk for integrasjonen aktiveres«. Deretter fjerner du koplingen mellom nettbutikk og backup kasse du har testet mot og setter så opp kopling mellom nettbutikken og din produksjons PCKasse

Feil ved overføring av bilder fra PCKasse til nettbutikken

Av og til kan overføring av data stanse p.g.a. minne problematikk i PCKasse. Skulle dette oppstå kan du gå inn i «Webshop kø» i PCKasse og prøve å kjøre overføringen på ny.

 

Klargjøring i nettbutikk før integrasjonen aktiveres

Når man har en kobling mellom PCKasse og WooCommerce, så skal følgende data flyte fra PCkasse til nettbutikken:

 • Produkter
 • Kunder
 • Kategorier
 • Attributter
 • Brands/merker

Om det finnes slike data i nettbutikken, må disse fjernes før PCkasse og nettbutikken blir koblet sammen. Dersom InBusiness leverer nettbutikken vil det være vi som sørger for dette. I andre tilfeller er det kunden eller kundens samarbeidspartner på nettbutikk som selv er ansvarlig for dette.

Når det gjelder merker, så hentes dette fra «Produsent» (manufacturer) feltet i PCKasse.

Hva gjør vår PCKasse forhandler, og hva gjør InBusiness?

Vi opplever av og til at kunder som bruker PCKasse, kontakter oss om spørsmål som gjelder bruken av PCKasse. Dette er er spørsmål deres PCKasse forhandler svarer best på. Vi kan svare godt på spørsmål relatert til WooCommerce. Det er flott om dere prøver å skille mellom hva som bør rettes av spørsmål til PCkasse forhandleren deres og hva som bør rettes til oss 🙂

Selger dere PCK pluginet til andre web-byråer?

Ja, ta kontakt med arve@inbusiness.no / mobil 901 33553 for priser og informasjon.

Hvordan kan jeg bestille InBusiness PCKasse plugin?

Vennlist send e-post til arve@inbusiness.no / mobil 901 33553 for informasjon om priser og bestilling.

Jeg har fått dubletter av kunder i PCKasse

For å unngå dubletter av kunder i PCKasse må du gå inn på kunde i PCKasse og klikke på «Send til webshop» før du tar nettbutikken i bruk. Det kreves at kunden har en e-post registrert.

Dersom dette ikke gjøres vil nettbutikken oppfatte kunden som NY når første gangs ordre legges inn i nettbutikken og dermed vil det opprettes en ny kunde i PCKasse.

Jeg har får ikke varianten frem på enkelte varer i nettbutikken

Dersom du har registrert f. eks. en størrelse som «122/128» hender det at varianten blir registrert med feil «slug» i nettbutikken.

Løsning på problemet er at du ender slug fra «110116» til «110-116» som vist i eksempel under.

Dette gjør du fra:

 • Produkter -> Attributter
 • Velg «Konfigurer vilkår» på attributten det gjelder (f. eks «størrelse»)
 • Editer vilkår som du har problem med og legg inn «-» der «/» er brukt som vist nedenfor

Kan jeg legge inn flere bilder på ett produkt i PCKasse på ett produkt uten varianter?

Ja, du kan bruke variant bilder for å legge inn flere bilder på ett produkt.

Alle bildene du legger inn skal ha ID=0

Du må også krysse av i InBusiness PCKasse plugin som vist under:

Jeg har allerede en PCK nettbutikk. Hva med tidligere ordrer og kunder?

Normalt starter vi med en nettbutikk uten tidligere ordrer og kunder. Men ønsker du en import av tidligere ordrer og kunder, vennligst ta kontakt for mer informasjon.

Produktbilde jeg har lagt inn i PCKasse blir ikke sendt til nettbutikken

Dersom produktbilde ikke vises i nettbutikken kan du forsøke å:

 • Gå inn på gjeldene produkt i PCKasse
 • Velg fanen «Bilder» på varekortet
 • Klikk på roter bilde til venstre og deretter roter tilbake til høyre
 • Klikk på knappen «Bruk» nederst til høyre
 • Sjekk etter kort tid om bilde har blitt sendt til nettbutikken

Jeg ønsker å kjøpe InBusiness PCKasse plugin for bruk i egen nettbutikk. Hva bør jeg tenke på?

Ved kjøp av plugin beregnet for egen nettbutikk trenger du å tenke på følgende:

 • Sjekk at «Server og WooCommerce krav» som er nevnt på denne siden er innfridd før du bestiller
 • Ved bestilling gir du InBusiness administrator tilgang til nettbutikken slik at vi kan installere InBusiness PcKasse plugin (installasjons arbeid er inkludert i plugin-prisen)
 • Du trenger å gi oss TeamViewer tilgang til PCKassen som skal koples opp mot nettbutikken. Dersom kassen er LIVE er det viktig å huske at alle testordre du måtte gjøre vil ende opp i PCKasse. Dersom du ikke ønsker å kople opp mot LIVE PCKasse kan dette gjøres mot en backup kasse dersom du gir oss tilgang til dette.