Hopp til innhold. Hopp til kontaktinformasjon. Høykontrast

InBusiness AS har fusjonert med Coretrek AS. Besøk oss på www.coretrek.no.

Lar prestene utarbeide en gudstjeneste via nettlesere

Den norske kirkes gudstjenestebibliotek er noe helt nytt i Norge og Norden. Via nettleseren, kan nå menigheten selv enkelt utarbeide en gudstjeneste, og vise innholdet via storskjerm eller papir. Løsningen har i tillegg mye annen spennende funksjonalitet.

Den Norske Kirke - systemutvikling
Den norske kirkes gudstjenestebibliotek er utviklet for Eide forlag i samarbeid med Den norske kirke. Eide forlag er utgiver av salmebøker for bruk i Den norske kirke.

Eide forlag ønsket et produkt hvor menigheter og privatpersoner kan benytte seg av digitale ressurser som salmebøker, tekstbok, liturgi mm. Det var også et ønske at produktet skal kunne brukes til å administrere salmer, rettighetshavere og opphavsmenn til salmene, samt håndtering av royalty til rettighetshavere basert på bruk av gudstjenestebiblioteket.

InBusiness har levert en skreddersydd løsning for Eide forlag og Den norske kirke. I tillegg er det utviklet en gudstjenesteplanlegger hvor man setter opp en gudstjeneste med innhold fra biblioteket. Det er også utviklet et API som andre eksterne programvarer kan benytte seg av for å hente innhold.

Vår oppgave

Systemutvikling