Hopp til innhold. Hopp til kontaktinformasjon. Høykontrast

InBusiness AS har fusjonert med Coretrek AS. Besøk oss på www.coretrek.no.

En bibliotekløsning for alle

Norske biblioteker tilbyr svært mye spennende utover det å låne ut bøker. Vestfoldbibliotekene så utfordringen med å formidle det mangfoldige innholdet og gjøre det tilgjengelig for alle. Vi ble derfor invitert til å lage en ny løsning for samtlige bibliotek i Vestfold fylke. Den utfordringen tok vi!

 

Kravene til ny løsning var bl.a:

 • Felles nettsted basert på åpen kildekode
 • God synliggjøring av bibliotekene i Vestfold med de ulike tjenestene
 • Felles arrangementskalender
 • Felles lesetips
 • Integrert søk
 • Støtte for kravene til universell utforming
 • Responsive nettsider
Samler Vestfoldbibliotekene i WordPress

Løsning:

 • Sammen med kunden brukte vi data fra Google Analytics for å se hvilket innhold som faktisk ble lest
 • Gjennomførte en enkel spørreundersøkelse for å vite mer om brukerne og dets behov
 • Sammen kuttet vi innhold, samlet og ryddet
 • Vi lagde først en wireframe  med harde prioriteringer og brukerfokus
 • Lagde ny og oversiktlig struktur, med en tydelig søkefunksjon
 • Løsningen ble satt opp i open source verktøyet WordPress
 • Det ble laget en helt ny felleside for alle bibliotekene i fylket
 • Vi utviklet en «Fant du det du lette etter» løsning, hvor vi ber om tilbakemeldinger fra brukerne
 • Alt ble kodet iht reglene om Universell utforming
 • Vi integrerte søk og login via APIer til Vestfold Samsøk, Micromark og Bibliofil
 • Det ble også laget en integrasjon på nettsidene opp mot Deichmanske sin bokanbefaling-API
 • Vi bygget en felles aktivitetskalender

Resultat:

 • Vestfoldbibliotekenes nettsider har fått bedre brukerfokus
 • Søket er integrert i nettsidene
 • Nettsidene har relevant innhold og speiler aktiviteten i bibliotekene
 • Alle de spennende tjenestene som bibliotekene tilbyr kommer godt fram
 • Det er lett å dele informasjon mellom bibliotekene
 • Nettsidene støtter Lov om universell utforming
 • Nettsidene fungerer bra på mobil
 • Vestfoldbibliotekene.no har en god felles side og inngang til alle bibliotekene i fylket. Samtidig har hvert bibliotek sine egne sider.
 • Alt er laget i WordPress (open source)