Hopp til innhold. Hopp til kontaktinformasjon. Høykontrast

InBusiness AS har fusjonert med Coretrek AS. Besøk oss på www.coretrek.no.

20% mindre klager pga forbedret nettside

Tønsberg Parkering er Tønsberg kommunes parkeringsselskap som har som mål å gjøre den enkeltes parkeringshverdag så enkel som mulig.

Deres ambisjoner er å gjøre det så enkelt som mulig å parkere riktig, og så vanskelig som mulig å få en parkeringsbot!

Tønsberg Parkering ønsker å tilby de rimeligste parkeringene i Tønsberg. Selskapets overskudd går rett tilbake til Tønsberg kommune, slik at kommunen får midler til å utføre det Tønsbergs innbyggere forventer at kommunen skal utføre.

Om prosjektet
Sammen med kunden designet vi en løsning hvor målet var å gi Tønsberg Parkering sine brukere en nettside hvor man raskt og effektivt finner fram til informasjonen man søker.

God kartfunksjon gjør det enkelt for brukere å finne fram til de parkeringstilbud som finnes, selv om man ikke allerede er godt kjent i byen.

I klage funksjonen er det brukt gode eksempler og illustrasjonsfoto for å veilede brukeren, slik at det enkelt skal forstås hvorfor man har blitt ilagt et parkeringsgebyr eller tilleggsavgift. Alt for at bruker skal kunne levere inn klage på rask og effektiv måte.

Resultat
Etter at ny nettside ble lansert har antall klagehenvendelser gått merkbart ned. Klagefunksjonen som er utviklet har gjort at antall klager har blitt redusert med om lag 20 %.

Sammen med InBusiness har vi oppnådd de mål vi satte oss for vår nye nettside. Vi har gjennom hele prosjektet hatt et svært godt samarbeid og prosjektet ble levert innenfor den opprinnelige avtalte tid og pris. Vi har hatt som mål å få ned antall frustrasjonsklager, for å kunne behandle de resterende på best mulig måte. I tillegg ønsket vi å bygge en moderne, robust og intuitiv informasjonsplattform, hvor parkerende i Tønsberg enkelt kan finne informasjon om plasser, priser og tilgjengelighet i tillegg til all den andre informasjonen som er forventet av en offentlig servicebedrift.
Vi registrerer med stor tilfredshet at antall klager har gått betydelig ned og at andre forvaltningsoppgaver flyter lettere, etter at vi sammen med InBusiness lanserte vårt nye nettsted.
Stian Hauenschild, Tønsberg Parkering

Våre oppgaver

Nettside