Hopp til innhold. Hopp til kontaktinformasjon. Høykontrast

InBusiness AS har fusjonert med Coretrek AS. Besøk oss på www.coretrek.no.

Vet du om dine ansatte er ekstroverte eller introverte?

Jeg leste nylig boken “Stille – introvert styrke i en verden som aldri slutter å snakke». Den gav meg endel aha opplevelser. Det er en bok mange bør lese, ikke minst om man har en lederjobb. Det å forstå sine medarbeidere, er svært viktig for om du vil lykkes i din jobb eller ikke.

Hvordan vil en typisk introvert være i arbeidslivet?

 • Finner de beste løsninger alene, eller i veldig små grupper
 • Kreativ, gitt rette omgivelser
 • Må få tid til å tenke seg om for å finne de beste løsningene, finner sjeldent de gode løsninger på sparket
 • Får energi når de er alene
 • Hjernen fungerer best i rolige omgivelser
 • Liker ikke å vise frem arbeidet før det er ferdig
 • Liker ikke avbrytelser
 • Irriterer seg over støy og hjernen blir da overstimulert (hjernen klarer ikke å skille ut støyen)
 • Uttrykker seg best skriftlig
 • Konfliktsky
 • Glad i hodetelefoner
 • Bruker mye energi i støyede omgivelser og åpne kontorlandskap
 • Liker ikke sosiale sammenhenger, så «team building» og seminarer er noe de helst vi unngå
 • Om en introvert må være sosial, har de stort behov for å «lade» seg etterpå – i rolige omgivelser, helst alene
 • Kan være glad i hjemmekontor
 • Liker ikke «smalltalk», men liker samtaler med en dypere mening
 • Ikke så opptatt av status
 • Kan føle seg sosialt mislykket i sosiale sammenhenger
 • Er litt «privat» som person, deler ikke alle tanker med alle
 • God å «lese» andre personer, en god lytter
 • Liker ikke å svare eller stille spørsmål i møter med mange folk
 • Jo mer frihet vi gir en introvert, jo bedre resultat vil vedkommende få

En ekstrovert er i praksis ganske motsatt av punktene ovenfor. De får energi av å være sammen med andre. Ekstroverte gjør ofte oppgavene raskere, tar raske avgjørelser og liker å ha flere baller i luften samtidig. Tar sjanser.

Det er mange fordeler med å ha en introvert ansatt. En introvert kan ha ekstrem evne til å fokusere når de er i riktige omgivelser og finner ofte de beste løsningene på utfordringer i jobben. En introvert tar ikke unødig risiko. De gjør rett og slett mer grundig og veloverveide avgjørelser.

Mange er introverte
30-40% av oss er introverte. Det betyr i praksis at du omgår mange introverte på jobben din. Det å vite deres styrker og svakheter, vil hjelpe bedriften i å nå sine mål.

Hva er «best?”
Det har i mange år vært regnet som best å være ekstrovert, som trives i åpne kontorlandskap og i store grupper. Men i boken kommer forfatteren med mange eksempler på at det å være ekstrovert ikke alltid er så bra. En ekstrovert tar mange sjanser, og en av grunnene for finanskrisen, var ekstroverte ledere som tok for store sjanser. Forfatteren ønsker med sin bok å skape en motvekt til et samfunn som setter størst pris på de ekstroverte. Hun sier i praksis mellom linjene at introverte ofte kommer med bedre løsninger enn ekstroverte. Tenk på det neste gang du skal ansette en ny person.

Det ble gjort et forsøk i liten skala med en liten gruppe som skulle løse oppgaver. Fasiten ble:

Gruppen med introvert leder, gjorde det best med ekstroverte ansatte. Gruppen med ekstrovert leder, gjorde det best med introverte ansatte.

Kanskje dette også gjelder i større skala?

Er måten vi jobber på den beste?
Gruppearbeid og workshops er også veldig populært for tiden. Men undersøkelser viser at den vanlige måten å drive gruppearbeid på, ikke gir de beste resultatene. Tenk på det neste gang du sender en e-post med «Vi tar en workshop hvor vi diskuterer oss frem til løsninger». En introvert vil ha langt bedre forslag å komme med om vedkommende har fått tenkt over problemstillingene på forhånd.

En introvert kan selvsagt bli med i workshopen, men om de smarteste skal komme med ideer, så la de få jobbet dem frem FØR workshopen.

Får ikke kontakt med riktig del av hjernen når man er stresset
Forfatteren nevner et annet tankevekkende ting: Om du spør en introvert i et møte (med mange deltakere) om noe, så er sannsynligheten for at svaret ikke blir bra, rett og slett fordi vedkommende ikke får tak i den delen av hjernen hvor svaret ligger. Hjernen blir rett og slettet stresset i møtesituasjoner, derfor får ikke vedkommende tak i svaret, selv om vedkommende egentlig vet svaret. Dette er også noe å tenke på før du spør folk i et møte. Du må først vite hvilken person de er.

Ute på reise
Når du er på reise, er det også fornuftig å vite litt om hvordan folkeslag er. Dette er selvsagt en veldig generell vurdering, men i Asia er veldig mange introverte. Det kommer av kulturen. Der skal man ikke snakke før man sier noe fornuftig. I Europa er vi mer midt på treet. I USA er det mange ekstroverte, de har en kultur som setter pris på ekstroverte.

Hva bør du gjøre om du er introvert?
Vær stolt av det! Ikke vær flau, du har mange styrker sett opp mot en ekstrovert. Vær klar over dine styrker. Forfatteren mener det gjelder å finne «sin greie». Sette seg på riktig sted og riktig lys.

For en ekstrovert er det kanskje i rampelyset på Broadway. For en introvert er det kanskje under en skrivebordslampe. Bruk dine styrker til å gjøre arbeid som du er glad i og som betyr noe for deg.

Hvilken type er du?
Ta testen hos Aftenposten

Om forfatteren

Arve

Arve har jobbet med nettløsninger og digital markedsføring i over 22 år. Sammen med sine kunder har han bidratt til at norske bedrifter har økt omsetningen sin via digitale kanaler. Arve jobber til daglig som digital markedsfører og prosjektleder i InBusiness AS. Kontakt Arve på arve@inbusiness.no